Katalog nap

Trzeba jednak pamiętać, że dzierżawa domeny internetowej powinna stanowić jedynie formę krótkoterminowej inwestycji, albowiem nieustannie znajduje się ona w posiadaniu abonenta, jaki ma do niej kompletne prawo. Taki typ współpracy przynosi mu wymierne korzyści, natomiast dla dzierżawcy kojarzy się z regularnym ponoszeniem wydatków. Trzeba w związku z tym ustalić przydatną, popłatną dla obu podmiotów stopę dzierżawy adresu internetowego.